Barnfrisör

Nästa gång får inte min näst äldste son klippa mig. Han tyckte på fullt allvar att det både var fint och färdigt.

Saxess?