Censur av värsta sorten.

Här skulle varit två bilder. Den ena som syns nedan med texten ”öl in!”. Den andra som inte syns skulle burit texten ”öl ut?”. Men se där tyckte 100% av tillfrågade fruar (1 st) att det var över gränsen. Hon jämförde det med att visa bilder på min egen avföring, vilket jag tyckte var en utmärkt idé och föreslog att ”- Nästa vecka kan vi väl äta mest ris!”

Jag kan avslöja att bilderna är väldigt lika varandra men den som inte fick vara med innehöll en toalett