I förorten…

I Djupadal framstod dessa som spjutspetsteknologi. Som dödliga vapen. Som stoltheten i vår nyinskaffade arsenal av trädgårdredskap.


På landet så gömmer jag dem om vi får lokalt besök. Känns som att könsrakningsprylar är lite hemliga.