Lättade sitt hjärta

Satt i dag och talade med en vän och kollega. Äntligen öppnade han sitt hjärta och berättade om sin uppväxt. I Lund
Han har alltid gett sken av att ha växt upp i Malmö. Visst har jag haft mina misstankar, men har inte velat/vågat fråga.