Lite vatten i källaren

Vi bor nästan högst i byn. I en skånsk by, utan alltför stora höjdskillnader tänkte jag.Vi fick ändå in lite vatten i källaren. Vi fick även tillbaka hästarna till våra ängar. De stod här:

Ni lever i synd, därför blir det så här. Tänk på det.