Max om Skatteverket

Medborgare Max
Hej Daniel,

Kul att du fick ihop det så snabbt. Dessutom var det bra och roligt rutet! Du kan ju även överväga att anmoda dem att omedelbart upphöra med att fråga folk hur mycket de tjänar och hur mycket pengar de har.

När jag läste det du skrev om damers vikt så insåg jag att skatteverket gör sig skyldiga till ett annat grovt etikettsbrott: Som ansvariga för folkbokföringsregistret så frågar de rutinmässigt damer om deras ålder! Detta är ytterligare ett ofog som de genast borde sluta med. (Du kanske annars vill dräpa till med detta argument i ett senare skede i den livliga emailkorrespondens jag hoppas kommer att följa.)

Vi hörs,
Max

Ett annat litet etikettsbrott. Bilden kommer från Svenskdam.se

Upptakten här.