Mina kompisar snöröjarna

Har vid ett flertal tillfällen råkats med snöplogbilar ute på gatan när jag kört fast med trädgårdstraktorn. De har alltid varit mycket sympatiska. Antar att det berott på min reflexväst.