Misströsta inte!

Mumma!

Jag har arbetat som bartender så jag kan bara instämma. Dessutom blir det roligare…