Navelbilden!

Den här är inte sensuell. Tycker du det bör du nog allvarligt fundera, dels om du till fullo förstått ordets innebörd och även en del andra funderingar kanske är på sin plats.

pillifjong?