Sås och fett

Ännu en kväll då jag sannolikt kommer att äta mer än 200 gram fett.

Fru och barn kommer smaka varsinn sked för husfridens skull och säga ”Mmm, vad gott!”

Om min kära pappa levt hade vi haft såsätartävlingar, outtalade visserligen men blodigt allvarliga. I bland ärver man bra anlag!