Trafikförsäkringsföreningen, kompisarna!

Vår referens 348

 

Jag bekräftar härmed vår mail korrespondens av den 100817. Vid mail korrespondensen framkom att du vill att domstol prövar om du är skyldig att betala det belopp som vi kräver dig på i ovanstående ärende. För att undvika eventuella missförstånd ber vi dig skriftligen meddela oss varför du anser att du inte ska betala. Glöm inte ange referens, vem du är och var du kan nås.

 

Hör vi inte av dig inom en månad från och med detta brevs utskriftsdatum utgår vi från att du ändrat dig och emotser din betalning inom samma frist. Önskar du dela upp betalningen är du välkommen att kontakta oss. Uteblir betalning kommer ärendet att handläggas enligt vår handläggningsrutin vilket innebär att nästa åtgärd kan vara påminnelse.

Med vänlig hälsning

Blubbliblabb o adresser

 

Mitt svar, det godtar de nog vad?

 

Till att börja med anser jag inte att jag inte skall betala. I sådan fall har du läst vår korrespondens oroväckande slarvigt. Jag har erjudit mig att betala 75 kronor om dagen. Alltså 375 kronor inalles. Då jag fått klargjort för mig av dig att det är ett brott jag begått kan jag tänka mig att sträcka mig till 100 kronor. 25 kronor per dag i bot och 75 kronor för ofrivillig försäkring. Det vore både rimligt och i viss mån kännbart.

Domstol vill jag inte gå till, det verkar befängt att blanda in dem. Det skulle dessutom, om jag förlorade kosta ännu mer pengar vilket jag naturligtvis inte är intresserad av.

Vänligen meddela mig snarast om mitt förslag till straff är bra för, för i sådana fall löser vi det snabbt.

Är det inte ok, får titta på en betalningslösning som kan passa båda parter. Efter vad jag förstår är ni en förening och har sålunda inte så som jag tre barn att försörja. Alltså borde en lång avbetalningsplan vara till gagn för båda, då det ökar sannolikheten att jag mäktar med att betala.

Men det är som sagt en B-plan.

Mvh

 

Daniel Küng

 

 

Detta mail är fritt att citera, publicera och/eller vidarebefordra. Inget av dess innehåll är hemligt eller ämnat enbart för en mottagare. Har du av misstag mottagit detta mail är det upp till dig att avgöra vad du vill göra med det.