Tv-spels-fri dag

I dag utökades den tvfria dagen med en tv-spelsfri dag. Detta mottogs med behärskad fattning och viss värdighet. (Äldste sonen skulle till kompis och det är utanför min jurisdiktion, yngre sonen grät tills jag föreslog tystnad eller ytterligare en dags avhållsamhet. Då snyftade han mycket tyst.)

Som förströelse gick vi till Tekniska Museet, fast övertygad om att, med deras budget i åtanke, inte behöva frestas av tv-apparater. Trodde jag.Se upptakten här.