Yngste eldmästare Küng

I 20 sekunder kollar jag på min telefon, när jag tittar upp har yngste eldmästare Küng (1 1/2 år) lämnat sina bidrag till hushållets värme. Små barn har ingen känsla för ”miljövänligt”. Eller god hifi.