?

Finns det någon chans att någon förstår diskussionen som föregick denna bild?