Ännu ett plåster

Ännu ett plåster upphittat av mig före ett-åringen. Denna gång på lekland. Är leklandsnarkomanerna skyldiga denna gång?
Se även Tennisnarkomanen.

 

Mumma!