Barnfrisör

Nästa gång får inte min näst äldste son klippa mig. Han tyckte på fullt allvar att det både var fint och färdigt.

Saxess?

Nästa gång får inte min näst äldste son klippa mig. Han tyckte på fullt allvar att det både var fint och färdigt.