Några rader till från Statens medieråd

Mitt mail

Om jag får dock någon sista undran (om vi nu inte råkar hyra någon annan film där jag skulle kunna ifrågasätta ”eventuell skadlighet”)

gällande till exempel ”Mazurka på sängkanten” som jag minns med viss värme från tidigt högstadiet. Skulle den i dag vid en ny bedömning åter få 15 år som åldersgräns.

Jag skall villigt erkänna att jag inte var bekant med att lämpligheten inte bedömdes, jag föreställde mig att det var liknande det amerikanska systemet som vad jag förstår just grundar sig i lämplighet. Jag har som modern förälder svårt att hantera just sex på filmbiten. Jag har löst det genom att i möjligaste mån undvika att se filmer med barnen där den typen av rätt grafisk sex förekommer, så som i Greenberg, om än kort. För jag har verkligen inte lust att hålla för deras ögon så som jag utan att tveka gör vid en våldsam trailer. Även om det sällan behövs, de få gånger det varit aktuellt har de alltid själva tittat bort eller hållt för ögonen.

Jag minns som barn att de gånger sex eller för den delen bara kyssar förekom på tv så var det en klart genant känsla, jag antar att jag delat den med många. Och då rörde det sig om, som jag minns, betydligt mindre grafiskt tydliga skildringar.

De första herrtidningarna vi tittade i var i stora drag som en veckorevyn i dag.

Sålunda undrar jag om Greenberg hade fått en 15 årsgräns 1970.

Tack för tagen tid.

Fridens

Daniel Küng”

Hans svar

”Jo, som förälder känner jag igen problematiken men kan av egen erfarenhet trösta dig med att när ungarna når 11-12-årsåldern kommer de frivilligt och mycket hastigt att med blossande kinder lämna tv-soffan så fort något av sexuell karaktär förekommer. Om föräldrarna är närvarande, vill säga…

Måste erkänna att det är alldeles för länge sedan jag såg Mazurka för att kunna uttala mig om någon åldersgräns, men en tumregel är att när sex blir till porr, alltså när könsdelar förekommer i aktion, eller ”genitala närbilder” som vi ibland kallar det, då blir det fortfarande 15. Nästan lika svårt är det att svara på hur Greenberg skulle ha behandlats 1970. Vi är mer tillåtande idag än vad vi var för 40 år sedan. Då fanns det dessutom en paragraf om att filmer inte fick vara ”förledande till brott” vilket emellanåt användes för att motivera ingrepp mot filmer med knarkande. Eftersom man gör det i Greenberg finns det all anledning att misstänka att den åtminstone inte skulle ha blivit barntillåten.

Hälsar

Ulf”

Första brevet
Andra brevet