Norsk ambition kontra Svensk

fter ett ungefärligt likartat alkohol intag natten till i dag så gick min norske vän upp och åkte hem 07.02. Själv gick jag upp och kissade 06.58 och det var av absolut nöd. Jag hade redan förberett med en ipren i ett glas med resorb.

10.30 hade norsk vän någon form av bjudning för 20 personer.
11.50 gick jag upp och åt frukost.

Fram tills 18.00 var soffan i bild mitt hem. Under tiden gjorde norsk vän gjutform hemma. Jag kan möjligen ha kissat en gång till.

För att visa min uppskattning publicerar jag även staketuppsättarbilden från förra sommaren.

Skamliga förslag och glada tillrop angående bilden mottages tacksamt och förmedlas till berörd norrman daniel(snabela)kungforpresident.se