Prat i kvadrat?

Noterade att ingen av mina blogg-systrar hade mustasch så det var ytterligare ett skäl för att raka av mustaschen. Jag ser lite ut som Peter Harrysson i ”Prat i kvadrat” på bilden. Bra program!

Och, ja, det är alltså jag i mitten.