Bäste Kapten Konsument.

Jag har nu fått tid att påbörja det uppdrag som jag genom passiv acceptans erhållit från Nelsons med trädgårdsprodukterna.

Jag har lagt upp projektet på så sätt att jag först bygger och testar en automatisk provrigg och förfinar den så att den kan lämnas att testa fällorna medan jag sysslar med annat. Den kompletta riggen kommer att vara försedd med räknare och gränslägesgivare så att varje fälla i testserien, som är planerad att omfatta tjugo fällor, kan bokföras med avseende på antal cykler före haveri, haveriets karaktär etcetera.

Den första fällan havererade redan vid utprovning av provriggen. Den ”exploderade” efter cirka tio cykler. Varken PLC, gränslägesgivare eller räknare var installerade och körningen skedde helt manuellt genom att ”dutta” på motoranslutningen med banankontakt. 

Bild på provrigg med havererad fälla  Lägg märke till märlans utformning. Att överhuvudtaget tro att denna ”häftklammer” kan stå emot de krafter som uppstår när fällan spänns vittnar om total brist på teknisk kompetens hos konstruktör och tillverkare.

Som synes är felmoden densamma som vid haveriet förra gången, då blodvite uppstod. Jämför bild nedan

Slutsatsen är alltså att inget gjorts åt fällorna med avseende på den risk för personskada som laddning av fällorna innebär. Denna risk är så mycket större som en fälla som använts en enda gång är svårt infekterad och kan orsaka infektioner eller blodförgiftning och det är anmärkningsvärt att situationen är exakt densamma som den var för ett antal år sedan. Detta i stark kontrast till Kaptenens kommunikation med Nelsons där deras representant försäkrar att alla problem åtgärdats.

HAR NELSONS INTE TAGIT DETTA PÅ ALLVAR? ATT ÅSAMKA ETT ANTAL MEDBORGARE INFEKTIONER MED RISK FÖR BLODFÖRGIFTNING OCH SORKPEST ÄR INGEN BAGATELL OCH NÅGOT SOM VARJE ANSVARSKÄNNANDE NÄRINGSIDKARE BORDE VARA TACKSAM ATT BLI UPPMÄRKSAMMAD PÅ. MEN INTE NELSONS?

Jag kommer att fullfölja uppbyggnad av testriggen och göra ett prov med tjugo fällor. Jag kommer att låta Nelsons ta del av resultatet och de kommer även att – om intresse finns – erbjudas att närvara vid nästa testomgång. Denna kan med fördel utföras på Nelsons lab och i närvaro av Kaptenen och andra oberoende instanser. Konsumentverket bör vara intresserade och kommer att vidtalas.

Med bästa hälsningar

Gunnar Englund
Granbergsdal

 

Det första brevet finns att läsa här och svaret på det här.