Vad gör jag fel?

Bara män som ser på min motorsågsfilm. Är det hjälmen?