Vänta nu här!

Detta skulle kunna vara mitt alster. Has det möjligen missförståtts lite på ICA?

?

Och ja, jag var på ICA:s hemsida för att leta mailadresser för kommande brev.