2 Comments

  1. Jag skulle vilja säga att 52 känns inte bra…. Men om du tar ditt förra resultat adderar det till detta resultatet sedan delar med två får du ju fram genomsnittet. Klarar du det lär du inte ha 52, se det som ett diagnostiskt prov, ur två synvinklar.