Som sagt

Något jävelskap planerar de. Jag är övertygad.

Eller hur?