Svar om råttfällan

Det långa och ålderstigna brevet finns här.

Hej!

 

Kommenterar ditt mail på följande sätt.

Jodå, det har hänt en hel del under dessa 5 år.

Tillverkaren har uppmärksammats på problemet och är därmed mera noggrann vid tillverkningen. Konstruktionen i sig är inte ändrad då den faller under ett typgodkännande. Vi gör stickprover vid varje ny inleverans(ett parti har stoppats p.g.a undermålig kvalitet).

Vill särskilt påpeka att det beskrivna problemet inte är något generellt problem. Vi kan framledes givetvis förtydliga klämrisken på vår förpackning.

 

Bästa hälsningar/ Best Regards

 

 

Och mitt svar:

Hej,

det är naturligtvis gott att höra att utvecklingen gått framåt.

Att förtydliga klämrisken tycker jag ni kan låta bli det är så fördummande, det handlar trots allt om en apparat som har till uppgift att klämma ihjäl råttor.

Jag undrar dock om du verkligen läst igenom texten, jag vet att det var många ord, för en egentlig klämskada handlade det inte om.

Återkom gärna om det.

Mvh

Kapten Konsument genom Daniel Küng

4 Comments

 1. Rätt uppfattat av Kapten Konsument men fel uppfattat av Nelson Garden. Jag undrar om herr Garden är ingift på något sätt. Jag kommunicerade ursprungligen med Bröderna Nelsons – nån herr Garden var aldrig aktuell vid det tillfället.

  Skadan uppstår alltså när någon av de märlor som håller fjäder och slagbygel vid bottenplattan lossnar. Den lagrade energin i fjädern frigörs då på så sätt att fjäderns förlängning och stöd ner mot bottenplattan roterar ett antal varv och då skär upp den hand som används att hålla slagbygel på plats under injusteringen av utlösaren. Bilden i originalbrevet visar mycket tydligt vad som skett och vilken typ av skada detta leder till.

  Undertecknad kommer att inhandla ett representativt antal Råttfälla, artikel nummer 5642 (mellan tio och tjugo stycken, allt beroende på aktuell likviditet) och, försedd med skyddsplan i en kombination av träfiberskiva och galvaniserad plåt företa ett likaledes representativt antal spännoperationer (dvs föra slagbygeln från helt öppet läge till armeringsläge) och kontrollera att ingen märla (eller fästbygel, om det är det korrektare fackuttrycket) lossnar.

  Antal spännoperationer kommer troligen att vara etthundra. Det är vad vi bedömer vara aktuellt under en fällas livslängd.

  Vi kommer att göra detta arbete på helt ideell basis och i mänsklighetens intresse. Vi förväntar oss inget stöd från varken Hr Garden eller från Bröderna Nelsons. Men om en enda fälla återfaller i skadebeteende så kommer vi att kräva att berört företag – vi accepterar att det numera är herr Nelson Garden som tagit över ansvaret för Råttfälla, artikel nummer 5642 – betalar kostnaderna för testfällorna, testriggen, vår arbetstid (dagtid debiterar vi som specialistkonsulter SEK 1250/h och natt och helg det dubbla) samt skadestånd för den tidigare uppståndna och nu läkta (med litet ärr) skadan.

  Det är mycket som står på spel och ett enkelt konstaterande att ”klämrisken numera kan anses eliminerad” duger icke!

  Jag ber Kapten Konsument vidarebefordra detta besked till Hr Nelson Garden och avvaktar med intresse deras reaktion – något annat än samtycke kan väl inte bli aktuellt, men jag vill vara korrekt och ge Hr Garden tillfälle till replik innan arbetet tar sin början.

   1. Tack för dina fina insatser i allmänhetens och konsumenternas tjänst!

    Jag har fortfarande inte sett något svar från Herr Garden. Jag förstår att han samtycker till att denna intressanta kvalitetstest genomförs under angivna villkor.

    Tyvärr är jag för stunden förhindrad att starta projektet då jag dels på söndag ska hälsa på min gamla polare Dolly Parton i Götet och sedan, i direkt anslutning, ska upp på den djefla traversen i Karlskrona på måndag.

    Därefter väntar slutjustering av den djefla dörren och sedan är det risk för litet uppdrag i norra Spanien.

    Därefter får jag tid att ta mig an detta intressanta uppdrag – som jag verkligen ser fram mot.

    Herr Nelson Garden har alltså gott om tid att svara. Om han inte gjort det inom de sedvanliga fjorton dagar, som enligt praxis och god affärssed anses vara gränsen för acceptans genom passivitet, så ser jag det som ytterligare en bekräftelse att företaget (Nelson Garden AB) accepterar procedur och villkor så som de presenterats i kommunikation av den 18 augusti, 2011 kl. 22:46.

    Tacksam om du säkerställer att din ’name withheld’ konsumentkontakt på Nelson Garden AB informeras.