Det var inte i går jag glömde låsa toalettdörren i offentlig miljö. Eller jo det var det. Den som öppnade verkade betydligt mer generad än jag. I dag gav han sig tillkänna. Det visade sig att han kom från göteborg och var sålunda inte alls generad. Bilden är en efterkonstruktion, även om jag gör ungefär…