Den förmodligen återkommande tävlingen mellan Norge och Sverige i äventyrsgolf avhölls under stressiga former (frysande fru och barn) men det tog vi inte hänsyn till. Kjetil och jag gav oss i kast med den kuperade, om än i miniatyrformat, banan. Det var kul, speciellt andra varvet då jag vann stort. Därav Norge 0.5 för Kjetil…