Cockfight!

För att slutligen slå fast vem som har störst apparat har jag nu fotograferat bådas apparater. Terjes apparat stod som den gör på bilden. Min bild är dock arrangerad för att få min apparat att framstå som större. Allt ligger i presentationen. Det som började som en vänlig förfrågan på Facebook från en vän och…

continue reading
Inga kommentarer